Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở t

 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch ℓệch pha frac{pi }{3} so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn