Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở th

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi uL, uC, uR lần lượt là điện áp tức thời trên L,C và R. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời uL(t1)=-75sqrt{3}V, uC(t1)=25sqrt{3}V, uR(t1)=-50V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời uL(t2)=150V, uC(t2)=

-50V, uR(t2)=0V. Biên độ điện áp đặt vào hai đầu mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn