Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm đi

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là Z. Hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ. Công thức nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều là  (cos varphi = frac{R}{Z})

Giải chi tiết:

Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều là  (cos varphi = frac{R}{Z})

Chọn B.

Ý kiến của bạn