Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam Bắc của mộ

Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam Bắc của mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam Bắc của một kim nam châm đứng cân bằng. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn? Giải thích hiện tượng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc phần “Có thể em chưa biết” trang 97 – SGK Lí 9:


Đặt một kim nam châm ở bên cạnh một dây dẫn có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz chạy qua, kim nam châm đứng yên, không quay, mặc dù nó vẫn chịu tác dụng của lực từ của dòng điện. Đó là vì lực từ đổi chiều rất nhanh theo dòng điện, kim nam châm có quán tính, không kịp đổi chiều quay nên kết quả là kim đứng yên.

Giải chi tiết:

Lực từ tác dụng vào mỗi cực của kim nam châm luân phiên đổi chiều theo sự đổi chiều của dòng điện (vì dòng điện lấy từ lưới điện quốc gia là dòng điện xoay chiều). Nhưng vì kim nam châm có quán tính, dòng điện xoay chiều trên lưới điện quốc gia có tần số lớn (50Hz) cho nên kim không kịp đổi chiều quay và đứng yên.

( Rightarrow ) Hiện tượng: Kim nam châm vẫn đứng yên như cũ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn