Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt một điện áp u = U<sub>0</sub>cos

Đặt một điện áp u = U<sub>0</sub>cos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt một điện áp u = U0cosomegat vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn