Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặt một hiệu điện thế UAK giữa anôt và catôt của

Đặt một hiệu điện thế UAK giữa anôt và catôt của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt một hiệu điện thế UAK giữa anôt và catôt của một ống tia Rơn-ghen. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Biết bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn-ghen phát ra là 40 pm. Hiệu điện thế UAK có giá trị là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 ({{rm{U}}_{{rm{AK}}}} = {{{rm{hc}}} over {left| {rm{e}} right|{lambda _{min }}}} = {rm{31 kV}})

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn