Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(Cuộn cảm luôn ngược pha với hiệuđiện thế giữa hai đầu tụ điện)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn