Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qu

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang, từ, sinh lí.

Giải chi tiết:

Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.

Chọn D.

Ý kiến của bạn