Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế x

Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt thì cường độ dòng điện chạy qua nó có biểu thức là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Lí thuyết về mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở thuần

Cường độ dòng điện qua điện trở thuần cùng pha với điện áp, có giá trị cực đại I0 = U0/R.

 (u = {U_0}cosomega t Rightarrow i = {{{U_0}} over R}c{rm{os}}(omega t))

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn