Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn