Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phai) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V .Ở cuộn thứ cấp nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp giữa hai đầu để hở của nó là U ,nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U .Nếu tăng thêm 3n vòng dây  ở cuộn thứ  cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn dây bằng 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

US1 = UO ;Ut1 =100V  =>   (1)

Ở cuộn thứ cấp:

Nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp giữa hai đầu để hở của nó là U 

 (2)

Nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U =>  (3)

Nếu tăng thêm 3n vòng dây  ở cuộn thứ  cấp : (4)

Từ (2) và (3) => N2 = 3n 

Từ (4) =>  (5)

Từ (1) và(5) => 

Ut3= 2.100 =200V

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn