Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp một

Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều thì hệ số công suất của các cuộn dây thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,8 và 0,6. Biết điện trở của cuộn dây thứ nhất là R1 và của cuộn dây thứ hai là R2, với R2 = 9R1/16. Hệ số công của đoạn mạch gần đúng bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn