Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu UR = 1/2UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn