Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, C =

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, C =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, C =frac{10^{-4}}{pi }  F, L thay đổi đượcđiện áp u = 200cos100πt (V). Thay đổi L để P = Pmax. Điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng khi đó là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn