Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếpđiện áp xoay chiều u =

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếpđiện áp xoay chiều u =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếpđiện áp xoay chiều u = 100sqrt{2} cos100πt (V). Biết R = 20 Ω; URL = 100sqrt{2} V; UC = 100 V. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn