Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp c

Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm thuần) một điện áp xoay chiều. Gọi ({Z_L},{Z_C}) tương ứng là cảm kháng của cuộn dây, dung kháng của tụ điện. Tổng trở Z của mạch điện là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính tổng trở: (Z = sqrt {{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}} )

Giải chi tiết:

Tổng trở của mạch điện là: (Z = sqrt {{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}} )

Chọn D.

Ý kiến của bạn