Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0sin(100pit)V, thì dòng điện chạy qua đoạn mạch này có biểu thức i = I0cos(100pit)A. Đoạn mạch này có thể:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn