Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì Sự tiêu thụ điện năng

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì Sự tiêu thụ điện năng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố.

Chọn D.

Ý kiến của bạn