Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì Trình độ văn hóa của xí n

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì Trình độ văn hóa của xí n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu đề bài.

Giải chi tiết:

Dấu hiệu điều tra là: Trình độ văn hóa của mỗi công nhân.

Chọn B.

Ý kiến của bạn