Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của qu

Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể chỉ có 1 loài nên không có  sự đa dạng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn