Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không là vấn đề xã hội nổi cộm ở hầu hết các nước M

Đâu không là vấn đề xã hội nổi cộm ở hầu hết các nước M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không là vấn đề xã hội nổi cộm ở hầu hết các nước Mĩ Latinh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5, tiết 2, SGK 11, trang 25, 26

Giải chi tiết:

Các vấn đề xã hội nổi cộm ở Mĩ La Tinh là

- Tỉ lệ nghèo đói cao, chênh lệch giàu nghèo lớn

- đô thị hóa tự phát

=> A sai

Chọn A

Ý kiến của bạn