Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là đặc điểm của địa hình nước ta Đồi núi

Đâu không phải là đặc điểm của địa hình nước ta Đồi núi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là đặc điểm của địa hình nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6 – Đất nước nhiều đồi núi (SGK Địa 12)

Giải chi tiết:

- A đúng: đồi núi chiếm phần lớn diện tích nước ta (3/4 diện tích lãnh thổ)

- B đúng: hướng nghiêng chung của địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam

- D đúng: địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người thông qua các hoạt động đào núi xây hầm, xây dựng hồ thủy điện, làm đường…

- C không đúng: vì địa hình nước ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

Chọn C

Ý kiến của bạn