Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục

Đâu không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức về đặc điểm tư nhiên của Đông Nam Á lục địa.

Giải chi tiết:

Đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa là:

- Địa hình: hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy hướng bắc – nam hoặc tây bắc – đông nam. => Nhận xét A đúng

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa  => Nhận xét B. Phần lớn có khí hậu xích đạo là không đúng

- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa => Nhận xét C đúng.

- Ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ được bồi đắp bởi các hệ thống sông lớn => Nhận xét D đúng.

=> Phần lớn có khí hậu xích đạo không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa

Chọn B

Ý kiến của bạn