Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là hệ quả về xã hội mà công cụ kim khí đ

Đâu không phải là hệ quả về xã hội mà công cụ kim khí đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là hệ quả về xã hội mà công cụ kim khí đem lại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

- Nội dung đáp án A, B, D là hệ quả về mặt xã hội mà công cụ kim khí đem lại.

- Nội dung đáp án C là hệ quả về mặt kinh tế mà công cụ kim khí đem lại.

Chọn: C

Ý kiến của bạn