Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Đồng bằng

Đâu không phải là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Đồng bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn