Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu không phải nội dung chính của lịch sử thế giới thời kì cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Đâu không phải nội dung chính của lịch sử thế giới thời kì cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải nội dung chính của lịch sử thế giới thời kì cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) bao gồm:

- Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại.

- Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII.

- Các nước Âu – Mĩ thế kỉ XVIII – XX.

- Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX – đầu TK XX

- Các nước châu Á thế kỉ XVIII – XX.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Chọn: C

Ý kiến của bạn