Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô lớn

Đâu là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô lớn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô lớn nhất ở nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn