Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là nguồn lực chủ yếu cho phép nước ta mở cửa hội n

Đâu là nguồn lực chủ yếu cho phép nước ta mở cửa hội n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là nguồn lực chủ yếu cho phép nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Nguồn lực chủ yếu cho phép nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới là vị trí địa lí thuận lợi. Vị trí địa lí nằm trên ngã tư đường hàng hải, hàng không quốc tế nên nước ta có khả năng giao lưu trao đổi kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện để hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

Ý kiến của bạn