Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là nguyên nhân chủ quan giúp Nhật khôi phục kinh tế

Đâu là nguyên nhân chủ quan giúp Nhật khôi phục kinh tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là nguyên nhân chủ quan giúp Nhật khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh những năm 1945-1952?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 53.

Giải chi tiết:

Sự nỗ lực của chính phủ và nhân dân Nhật Bản là nguyên nhân chủ quan giúp Nhật khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh những năm 1945-1952.

Chọn D

Ý kiến của bạn