Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước t

Đâu là ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước ta (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Chú ý từ khóa: kinh tế

- Đáp án A, C: ý nghĩa về mặt chính trị

- Đáp án D: ý nghĩa về mặt văn hóa – xã hội

- Đáp án B: Ý nghĩa về mặt kinh tế => vị trí địa lí nằm ở gần trung tâm Đông Nam Á, trên đường hàng hải hàng không quốc tế quan trọng => thuận lợi cho nước ta thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài nằm.

Ý kiến của bạn