Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất

Đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản do phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ chia rẽ lớn khi ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

Chọn: B

Ý kiến của bạn