Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện p

Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn