Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp đ

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều chế kim loại bằng điện phân dung dịch với các kim loại từ Zn trong dãy điện hóa

=> Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn