Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào dãy điện hóa

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn