Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương

Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về điều chế kim loại (những kim loại sau Al trong dãy điện hóa có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện).

Giải chi tiết:

Dãy các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Ni, Fe, Cu bằng cách dùng chất khử như C, H2,… khử oxit kim loại thành kim loại ở nhiệt độ cao.

Chọn A.

Ý kiến của bạn