Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N<su

Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N2 là :

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí N2 chứng tỏ trong phân tử polime có chứa N.

Vậy các polime có thành phần chứa N là : tơ olon, tơ tằm, tơ capron, cao su buna-N. 

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn