Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chỉ gồm các oxit axit là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A loại do có MnO2, Al2O3

C loại do có FeO, CaO, Fe2O3           

D loại do có Na2O, BaO, ZnO

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn