Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy gồm các chất đều phản ứng với HCOOH là:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với HCOOH là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm các chất đều phản ứng với HCOOH là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

NaCl ; H2 ; O2 ; Cu ; không phản ứng với HCOOH

=> chỉ có D thỏa mãn

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn