Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây không phải là một phân ngành của công nghiệp sản xuất hà

Đây không phải là một phân ngành của công nghiệp sản xuất hà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây không phải là một phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn