Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H2O ở điều kiện

Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H2O ở điều kiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H2O ở điều kiện thường là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn