Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là các cao nguyên đá vôi ở miền Bắc:

Đây là các cao nguyên đá vôi ở miền Bắc:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là các cao nguyên đá vôi ở miền Bắc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn