Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi

Đây là đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi thường gắn liền với các thành phố lớn vì có nhu cầu thị trường lớn

Ý kiến của bạn