Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là đặc điểm của ngành khai thác dầu khí của nước ta :

Đây là đặc điểm của ngành khai thác dầu khí của nước ta :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là đặc điểm của ngành khai thác dầu khí của nước ta :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn