Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc

Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các  nhà máy nhiệt điện ở miền Nam.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn