Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản p

Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Giải chi tiết:

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu.

Chọn A

Ý kiến của bạn