Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là một trong những đặc điểm chủ yếu của sản xuất lương t

Đây là một trong những đặc điểm chủ yếu của sản xuất lương t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là một trong những đặc điểm chủ yếu của sản xuất lương thực nước ta trong thời gian qua :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn