Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là một trong những đặc điểm của địa hình đồi núi nước ta

Đây là một trong những đặc điểm của địa hình đồi núi nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là một trong những đặc điểm của địa hình đồi núi nước ta:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn