Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương

Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào Atlat trang 22, nhận xét thấy các cơ sở công nghiệp chế biến thực phẩm như chế biến thủy sản, chè, cà phê thuốc lá ( cơ sở sơ chế) thường gắn với vùng nguyên liệu; còn các cơ sở thành phẩm như bia, nước ngọt, sữa... thường gắn với thị trường là các thành phố lớn => Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn