Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển tương đối đồng đều

Đây là tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển tương đối đồng đều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển tương đối đồng đều cả khai thác lẫn nuôi trồng :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có thể dựa vào Át lát địa lý Việt Nam trang 20 để thấy rằng chỉ có Cà Mau phát triển cả khai thác lẫn nuôi trồng tương đối đồng đều.

An Giang, Đồng Tháp phát triển mạnh nuôi trồng hơn khai thác,

Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển mạnh khai thác hơn nuôi trồng

Ý kiến của bạn