Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính  axit và tính khử giảm dần

Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính  axit và tính khử giảm dần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính  axit và tính khử giảm dần


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đi từ F à I bán kính nguyên tử tăng à độ dài liên kết HF à HI tăng à khả năng phân tách H+ tăng, tính axit tăng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn